Scroll to top
sk cs

Pravidla hry

1. Hrají dvě družstva po jednom, dvou nebo třech hráčích.
V případě hry o jednom nebo dvou hráčích má každý hráč tři koule, u družstev o třech hráčích má každý dvě koule.

2. Ke hře se používají kovové koule o průměru 70 až 80 mm.
Váha koulí nesmí překročit 800 g. „Jack“ (košonek či prasátko) je ze dřeva o průměru 25 až 35 mm.

3. První družstvo je vylosováno hozením mince.
Kterýkoli hráč z vylosovaného družstva vybere startovní místo a na zem nakreslí kruh, ve kterém bude stát. Ten by měl být o průměru 35 až 50 cm.

4. Tento hráč potom hodí „Jack“ do vzdálenosti 6 m až 10 m.
„Jack“ nesmí být blíže jak 1 m k jakékoli překážce.

5. Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nejblíže k „Jacku“. Obě hráčovy nohy musí zůstat za čárou dokud se koule nedotkne země.

6. Protihráč se postaví do kruhu a snaží se hodit svoji kouli blíž k „Jacku“. Může tak učinit i vyražením soupeřovy koule nebo „Jacka“.

7. Vždy hází družstvo, které prohrává, až do doby než se ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule.

8. Když už družstvo nemá koule, hráči druhého družstva házejí své zbývající koule.

9. Body se počítají ve chvíli, kdy ani jedno družstvo nemá žádné koule.
Vítězné družstvo získává jeden bod za každou kouli, která je blíže „Jackovi“ než první nejbližší koule poražených.

10. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí hru, hází „Jack“ z místa, kde ležel v závěru hry. Celkovým vítězem je družstvo, které získá celkové skóre 13 bodů.

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.